Limnokvarcit, náučné okienko:


Limnokvarcit je celistvá tvrdá homina s lastúrnatým lomom a s ostrými hranami. Limnokvacit je spravidla zvrstvený. Skladá sa zo zrnôčok chalcedónu a opálu mikroskopickej veľkosti. Farba je rôzna, najčastejsie biela a čiemosivá. Často obsahuje rastlinné zvyšky (stonky, konáriky a rastlinný detrit) močiarovitého charakteru. Limnokvarcity vznikajú vyzrážaním oxidu kremičitého z horúcich prameňov v jazernom prostredí. Horúce pramene sú prejavy a dozvuky vulkanickej aktivity. Biele odrody obsahujú až 99% oxidu kremičitého. V čiemosivých odrodách býva obsah CaO. Alkálie takmer chýbajú. Zvetrávanie je len mechanické.

 

Výskyt
Limnokvarcity sa vyskytujú v oblastiach, kde v mladších treťohorách prebiehal ryolitový vulkanizmus. Na Slovensku ich nájdeme v južnej časti Kremnických vrchov (Stará Kremnička), v Štiavnických, Slanských a Zemplínských vrchoch.

Použitie

Obklady