Diorit, náučné okienko:

Podstatnými nerastami sú stredne bázické plagioklasy (okolo 50%) a amfibol (25%), ktorý s vedľajšími farebnými nerastami (biotit, pyroxén) môže tvoriť 35 - 40%. Ortoklas a kremeň sú akcesóriami - do 5%. Diority majú farbu tmavosivú, niekedy aj sivozelenú až tmavozelenú (od chloritizácie). Štruktúru aj textúru majú ako ostatné neutrálne horniny.


Výskyt
V Západných Karpatoch sa nachádza v Nízkych a Vysokých Tatrách, v Malých Karpatoch, v Štiavnických vrchoch (štiavnicko - hodrušská oblasť), vo veporiku a v Spišsko - gemerskom rudohorí.

Použitie
Obklady