Kvarcit, náučné okienko:


Regionálnou premenou pieskovcov, zvlásť kremitých pieskovcov vznikajú kvarcity. Obsahujú 95% kremeňa Z ostatných minerálov bývajú prítomné sľudy, najmä sericit, tíež chlority, granáty a iné akcesorické minerály. Farbu majú svetlosivú, žltkastú, červenkastú, sivú i čiemu. Štruktúru majú zrnitú, textúru najčastejšie bridličnatú. V podmienkach neogénneho vulkanizmu vznikli tzv. hydrokvarcity. Vytvorili sa hydrotermálnou premenou. V ich puklinách často nachádzame pekné kryštály kremeňa.

Zvetrávanie je len mechanické a veľmi obtiažne. Pôdy sú na živÍny veľmi chudobné, tiež sú plytké s častými balvanmi (viac ako 50%), miestami prechádzajú až do kamenných sutín.


 

Výskyt
V Západných Karpatoch. kvarcity tvoria vložky v pararulách, alebo vo svoroch napr. v južnom veporiku (zóna Kohúta). Sú typickou horninou spodného triasu obalu veporika. Hydrokvarcity sú známe z okolia Banskej Štiavnice, Javoria aj inde.

Použitie
Banskoštiavnický hydrokvarcit sa používa na výrobu tzv.dinasu, stavebný kameň, zvršky, ľahké betóny.